Tájékoztató

 A kategória megszerzéséhez előírt életkor: 17 év.

Jelentkezés:

16 és fél éves életkor

érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya

nyilatkozat az alapfokú iskolai végzettség meglétéről

Az elméleti tanfolyam kötelező óraszáma: 28 óra
Elméleti vizsga:
az előírt életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

az elméleti tanfolyamot elvégezte

érvényes orvosi alkalmassági vélemény

befizetett vizsgadíj

Gyakorlati vizsga:

az előírt életkort betöltötte

az előírt kötelező óraszámot és menettávolságot (580 km ) teljesítette

befizetett vizsgadíj

A gyakorlati képzés kötelező óraszáma: 30 óra

Név: Faragó-Tóth Gépjárművezető-képző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2800 Tatabánya Kós Károly út 47. 2/2

Telefonszám: 06 30 2667534

faragototh@gmail.com

faragotothautosiskola.hu

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 11-09-014110
Iskolavezető: Faragó Gábor 10330
Iskola címe: 2800 Tatabánya Teleki L. 11

Ügyfélfogadás: 2800 Tatabánya Teleki L. 11. Hétfő: 15-19 óra Szerda: 14-16 óra Péntek 14-16 óra

Vállalási Feltételek

„B” kategória

Járművezetői tanfolyamra jelentkezni az Autósiskola ügyfélfogadó helyiségben, ügyfélfogadási időben, illetve tanfolyam indulás napján a helyszínen lehet.

1. Tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

a. 16 és fél éves életkor b. érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya c. kitöltött jelentkezési lap, valamint nyilatkozat az alapfokú (8.általános.iskolai) végzettség meglétéről

2. A tanfolyam kötelező óraszámai:

a. elmélet:

közlekedési ismeretek: 18 óra

szerk. és üzemeltetési ismeretek: 4 óra

vezetés elmélet: 6 óra

összesen: 28 óra

Elméleti órák időtartama: 45 perc Egy nap 4 óra elméleti foglalkozás tartható meg. Elméleti képzés díja (tantermi foglalkozás): 15000 Ft. Elméleti képzés díja (online) : 20000 Ft.

b. jármű vezetési gyakorlat:

alapoktatás: 9 óra

főoktatás: 20 óra vizsga: 1 óra

összesen: 30 óra

A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Az alapoktatás szakaszában napi 2 óra, főoktatásban napi 4 óra tartható meg. Az óraszámok a kötelezően előírt minimum órákat jelenti. Vezetési órák díja: 7000 Ft/ óra Pót óra : 7000 Ft/ óra. Gyorsított gyakorlati képzés, más képzőszervtől átvett tanulók: 8000 Ft/ óra.

3. Vizsgára csak az bocsátható aki:

a. elmélet:

a tanfolyamot igazoltan elvégezte,

a kategória előírt életkornál legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb

érvényes 1. csoportos orvosi alkalmassági véleménnyel rendelkezik

vizsgadíjat befizette

b. gyakorlat :

az előírt életkort betöltötte . az előírt kötelező óraszámot igazoltan levezette.

vizsgadíjat befizette - A tanfolyamdíj befizetése ügyfélfogadási időben az iskolában történik A befizetés történhet egy összegben illetve, a tanfolyam ideje alatt részletekben .A tandíjat a beiskolázástól számított 4 hónapig garantáljuk. Ezt követően a változtatás lehetőségét fenntartjuk.

Az elméleti tanfolyamon a megjelenés kötelező. Hiányzás legfeljebb a teljes óraszám 10%-ig megengedett. Az elméleti tanfolyam kezdési időpontjától számított 12 hónapon belül valamennyi elméleti tárgyból sikeres vizsgát kell tenni. A vizsgázást 9 hónapon belül el kell kezdeni. 12 hónap letelte után újabb vizsgára jelentkezés csak a teljes elméleti tanfolyam megismétlése után kérhető. Tankönyveket 2500 Ft / könyv (kaució) ellenében biztosítunk.

4. Oktatási helyszínek:

a. elmélet képzés: 

2800 Tatabánya Teleki L. u. 1 em. 23. helyiség

b. gyakorlati képzés :

járműkezelés: Tatabánya rutinpálya

forgalom : Tatabánya és vonzáskörzete

Indulás és érkezés az iskola parkolójából, illetve, az oktatóval előre egyeztetett módon. A gyakorlati oktatást az iskola Opel Corsa D, Suzuki Vitara, Fiat Bravo, Peugeot 208, Suzuki Swift, Fiat Punto típusú személygépkocsival végzik .

5. Közúti elsősegély nyújtó vizsga

A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtó sikeres teljesítése. Az elsősegélynyújtó tanfolyamot az iskolánk is szervez . A vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi . Felmentés a 24/2005 GKM rendelete alapján. A tanfolyam időpontjáról és díjáról az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. A vizsga díja 8200 Ft.

6. Vizsgadíjak:

Elméleti vizsga : 4600 Ft. Forgalmi vizsga:11000 Ft.

A vizsgadíjak befizetése az iskolában pénztárába történik .A befizetésről az iskola gondoskodik. A tanuló köteles a vizsgadíjat az irodában legkésőbb a lejelentés előtt 5 munkanappal korábban befizetni .

7. Tanuló áthelyezés:

Ha tanuló nincs megelégedve az iskola által nyújtott szolgáltatással, lehetősége van , hogy másik képzőszervhez kérje áthelyezését. Az tanuló ebben az esetben a már igénybe vett szolgáltatások díját köteles az iskola pénztárába befizetni. A le nem oktatott, de befizetett gyakorlati órák díját visszatérítjük, kivéve az elméleti tanfolyam díját, ha a tanuló az első foglalkozáson részt vett. Az iskola a tanulóáthelyezőt 3 munkanapon belül kiadja. A tanulóáthelyezésnek egyéb költsége nincs.

8. Vizsgaigazolás kiadása:

Sikeres forgalmi vizsga után a vizsgaigazolást a KAV 2800 Tatabánya Táncsics Mihály u.1/d adja ki. A kiadáshoz szükséges okmányok: személyi igazolvány, elsősegély vizsgáról szóló igazolás, alapfokú iskolai végzettséget (8.ált.) igazoló bizonyítvány. Nem magyar állampolgárok esetén a jogosítvány kiadásának feltétele, hogy rendelkezzen 6 hónapos magyarországi tartózkodási engedéllyel.

9. Mutató számok:

VSM elmélet: 45.59% VSM gyakorlat: 41.51% ÁKO : 181.67 KK : 300000 Ft.

A tanuló joga és kötelességei:

 1. A tanulónak joga van az iskolavezetőnél panaszt tenni, ha az oktatással kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel.
 2. A tanulónak joga van az iskola minden tansegédletét ingyenesen használni.(kaució van)
 3. A tanulónak joga van áthelyezését kérni másik képzési szervhez.
 4. A tanuló köteles az előzőleg egyeztetett időpontban megjelenni a gyakorlati foglakozáson, amennyiben indokolatlanul távol marad az oktató a kiállásért és várakozást 1 óra díjat felszámolhat.

Az iskola joga és kötelességei:

 1. A képzőszerv vállalja a tanuló széleskörű tanfolyami képzését.
 2. A képzőszerv köteles az előre meghatározott időpontban az oktatási órákat megtartani.
 3. A képzőszerv köteles a tanulókat a tanfolyamra való feltétel és a vizsgára bocsátás feltételeiről tájékoztatni.
 4. A képzőszerv köteles tansegédleteket biztosítani.
A képzést engedélyező hatóság:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45

A képzés felügyeletét ellátó hatóság:

                   KAV Nonprofit Kft.                     2800 Tatabánya Táncsics Mihály u.1/d

Tatabánya 2022.07.12.

Faragó Gábor Iskolavezető